POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 17:00
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:00 - 13:30

Skrzynka podawcza

Aby złożyć wniosek do Inspektoratu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP http://www.epuap.gov.pl (Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP – do pobrania) oraz certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Inspektoratu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie
podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do
Inspektoratu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem
cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.

Unizeto
CERTUM Certification Authority

Sigillum – Polskie
Centrum Certyfikacji Elektronicznej

Krajowa
Izba Rozliczeniowa – Ośrodek Zarządzania Kluczami