POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 17:00
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:00 - 13:30

Rejestry, ewidencje i archiwa

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

  • Rejestr kancelaryjny,
  • Rejestr skarg i wniosków,
  • Rejestr decyzji, postanowień i zgłoszeń,
  • Rejestr protokołów kontroli obowiązkowych wykonywanych przez Powiatowego
  • Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
  • Archiwum zakładowe.

Sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015, nr 0. poz. 2058, z póź. zm.)