www.bip.gov.pl                                                                                        

Strona Główna >  
 
Strona główna   
Menu Przedmiotowe
- Dane teleadresowe 
- Status prawny 
- Regulamin organizacyjny   
- Zadania nadzoru budowlanego  
- Majątek PINB 
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
Pracownicy
- Pracownicy Inspektoratu 
Załatwianie spraw, formularze
- Skrzynka podawcza  
- Załatwianie spraw  
- Formularze do pobrania
Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Zamówienia publiczne 
Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 


 

 Zgodnie  z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r.dzień 2 maja br.  jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej .Jednocześnie dzień 11 maja wyznacza się dniem pracy.

    Od dnia 06.05.2019r. zmieniają się godziny pracy urzędu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego
do spraw: kontroli przestrzegania przepisów Prawa budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza

W związku z wysokimi temperaturami Powiatowy Inspektorat Miasta Grudziądza dnia 11.06.2019 będzie czynny do godziny 16. ***************

 

Komunikat GINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi
w okresie zimowym
 
Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy − Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.


p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Anita Oleksiak

Warszawa, listopad 2017 r.

 źródło

****************

Informacje o bezpiecznym ogrzewaniu budynków.

11.10.2016

 

Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem, umieścił Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na swojej stronie pod nazwą Ogrzewaj Dom Bezpiecznie.

 źródło

 

***************************

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego miasta Grudziądza czynny będzie w godzinach: 

PONIEDZIAŁEK      7:30 - 15:30

WTOREK                7:30 - 17:00

ŚRODA                   7:30 - 15:30

CZWARTEK            7:30 - 15:30

PIĄTEK                   7:00 - 13:30

 


ilość odsłon: 6523
wytworzył: Marianna Nowakowska 2008-12-04
wprowadził: Marianna Nowakowska 2019-06-26 08:05:42
ostatnia zmiana: Andrzej Pepliński
2019-06-26 10:13:20
 

Redaguje: Zbigniew Ptaszyński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel/fax 056 46 107 28, email:pinbud@neostrada.pl