www.bip.gov.pl                                                                                        

Strona Główna >  
 
Strona główna   
Menu Przedmiotowe
- Dane teleadresowe 
- Status prawny 
- Regulamin organizacyjny   
- Zadania nadzoru budowlanego  
- Majątek PINB 
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
Pracownicy
- Pracownicy Inspektoratu 
Załatwianie spraw, formularze
- Skrzynka podawcza  
- Załatwianie spraw  
- Formularze do pobrania
Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Zamówienia publiczne 
Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 


Szanowni państwo 

                  W związku z epidemiologicznym rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-COV-2(koronawirus),aby skutecznie chronić zdrowie klientów i pracowników urzędu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Grudziądzu zwracam się o ograniczenie kontaktów indywidualnych w siedzibie urzędu i korzystanie z kontaktu:             

-telefonicznego, 56 4610728, 607308333

-listownie ,ul.Piłsudskiego 51

- za pomocą poczty elektronicznej pinbud@neostrada.pl

 - przez ePUAP /PINBUDGRUDZIADZ/SkrytkaESP

        W sprawach pilnych wymagających przybycia do urzędu należy umawiać sie telefonicznie.

Jednocześnie informuję że, ograniczam do niezbędnego minimum wyjazdy w teren pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu.

 

 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.  Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych.  Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy 

 

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego  Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

 

           W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym zalecam organom nadzoru budowlanego przeprowadzenie kontroli mających na celu sprawdzenie jak właściciele i zarządcy obiektów budowlanych wywiązują  się z obowiązkowych wynikających z art.61ustawy Prawo Budowlane ,a w szczególności w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2  oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

         Ponadto podczas kontroli obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawność techniczną wszelkich przewodów kominowych,których to brak sprawności stanowić może przyczynę zagrożeń takich jak ,np.zatrucie tlenkiem węgla ,pożar, itp.

         Jednocześnie zwracam się z proźbą o rozpowszechnienie na swoim terenie działań komunikatów znajdujących się na stronie WINB i GUNB o dostosowaniu obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego 2019/2020.

 

    Od dnia 06.05.2019r. zmieniają się godziny pracy urzędu.

 

  ***************

 


Informacje o bezpiecznym ogrzewaniu budynków.

11.10.2016

 

Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem, umieścił Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na swojej stronie pod nazwą Ogrzewaj Dom Bezpiecznie.

 źródło

 

***************************

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego miasta Grudziądza czynny będzie w godzinach: 

PONIEDZIAŁEK      7:30 - 15:30

WTOREK                7:30 - 17:00

ŚRODA                   7:30 - 15:30

CZWARTEK            7:30 - 15:30

PIĄTEK                   7:00 - 13:30

 


ilość odsłon: 11101
wytworzył: Marianna Nowakowska 2008-12-04
wprowadził: Marianna Nowakowska 2020-03-16 08:10:49
ostatnia zmiana: Andrzej Pepliński
2020-03-16 08:25:56
 

Redaguje: Zbigniew Ptaszyński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel/fax 056 46 107 28, email:pinbud@neostrada.pl