www.bip.gov.pl                                                                                        

Strona Główna > Zadania 
 
Strona główna   
Menu Przedmiotowe
- Dane teleadresowe 
- Status prawny 
- Regulamin organizacyjny   
- Zadania nadzoru budowlanego  
- Majątek PINB 
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
Pracownicy
- Pracownicy Inspektoratu 
Załatwianie spraw, formularze
- Skrzynka podawcza  
- Załatwianie spraw  
- Formularze do pobrania
Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Zamówienia publiczne 
Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądz nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór
 • autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób,
 • wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
 • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,

 • wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa,

 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,

 • nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,

 • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,

 • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

 • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,

 • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,

 • wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,

 • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,

 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

      Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016r., nr. 0, poz. 290 z późniejszymi zmianami). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w tym przepisie, jak na przykład: niewłaściwe wykonywanie umów w budownictwie, naruszenia własności, sprawy między wynajmującymi i najemcami lokali, oraz wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji innych organów.

 • Sprawy dotyczące obiektów budowlanych:

  • hydrotechnicznych,
  • kolejowych,
  • lotniskowych,niektórych obiektów policyjnych i wojskowych, oraz
  • dróg: wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostrad,

  podlegają Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego


ilość odsłon: 575
wytworzył: Ptaszynski Zbigniew 2008-02-04
wprowadził: Ptaszynski Zbigniew 2009-05-29 14:39:34
ostatnia zmiana: Ptaszynski Zbigniew
2016-10-18 09:10:15
 

Redaguje: Zbigniew Ptaszyński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel/fax 056 46 107 28, email:pinbud@neostrada.pl