www.bip.gov.pl                                                                                        

Strona Główna > Status prawny  
 
Strona główna   
Menu Przedmiotowe
- Dane teleadresowe 
- Status prawny 
- Regulamin organizacyjny   
- Zadania nadzoru budowlanego  
- Majątek PINB 
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
Pracownicy
- Pracownicy Inspektoratu 
Załatwianie spraw, formularze
- Skrzynka podawcza  
- Załatwianie spraw  
- Formularze do pobrania
Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Zamówienia publiczne 
Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Forma Prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądzu  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

  1.  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2020r.  poz. 1333 z późniejszymi zmianami ),
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. 2020r.  poz. 256 z późniejszymi zmianami ),
  3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz.U. 2020r.  poz. 1427 z późniejszymi zmianami ),
  4. przepisów odrębnych,
  5. regulaminu organizacyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.


ilość odsłon: 572
wytworzył: Ptaszyński Zbigniew 2008-07-26
wprowadził: Ptaszyński Zbigniew 2020-09-23 11:01:28
ostatnia zmiana: Ptaszyński Zbigniew
2020-09-23 11:07:00
 

Redaguje: Zbigniew Ptaszyński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel/fax 056 46 107 28, email:pinbud@neostrada.pl