POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 17:00
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:00 - 13:30

Szanowne Panie i Panowie, Burmistrzowie, Wójtowie

Już po raz drugi serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą ,,Samorząd dla Dziedzictwa ”. Konkurs jest adresowany do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Gminne programy opieki nad zabytkami mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach:

A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tyś. mieszkańców)

B. małe gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tyś. mieszkańców)

C. gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Laureaci oraz gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe.

Nagrodą główną będą filmy promujących dziedzictwo kulturowe laureatów. Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi kampanię promocyjną przybliżającą dokonania zwycięzców na prowadzonych przez siebie portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres sekretariatu Konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddziała Terenowy w Rzeszowie

ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów

z dopiskiem ,,Samorząd dla Dziedzictwa” do 18 czerwca 2021r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.nid.pl

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad zabytkami na lata 2019-2022

Patronem konkursu jest dziennik ,,Rzeczpospolita „. Patronem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie.