POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 17:00
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:00 - 13:30

Szanowni Państwo

mając na uwadze zaistniałą sytuację meteorologiczną związaną z intensywnymi opadami śniegu proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę spełnienia przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązków związanych z niedopuszczeniem do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg, a w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

Należy także przypomnieć, że niespełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwego utrzymania obiektu budowlanego jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Proszę również o zwracanie uwagi na fakt, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stworzyć ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.